Mattos, T. (2020) “EXPEDIENTE”, Kerygma, 15(2), p. 1-6. doi: 10.19141/1809-2454.kerygma.v15.n2.p1-6.