Mattos, T. (2020) “EXPEDIENTE”, Kerygma, 15(1), p. 1-5. doi: 10.19141/1809-2454.kerygma.v15.n1.p1-5.