Editores, O. (2019) “Expediente”, Kerygma, 14(1), p. 1-5. doi: 10.19141/1809-2454.kerygma.v14.n1.p1-5.