DE AGUIAR, A. Apostasy on Christian Era. Kerygma, v. 12, n. 2, p. 11-39, 6 set. 2018.