Carmo, F. S. (2021). Expediente. Kerygma, 16(1), 1–4. https://doi.org/10.19141/1809-2454.kerygma.v16.n1.p1-4