Xavier, E., & Cardoso, M. (2020). ATEƍSMO MODERNO. Kerygma, 15(2), 32-49. https://doi.org/10.19141/1809-2454.kerygma.v15.n2.p32-49