[1]
de Aguiar, A. 2018. Apostasy on Christian Era. Kerygma. 12, 2 (set. 2018), 11-39.