[1]
Xavier, E. e Cardoso, M. 2020. ATEƍSMO MODERNO. Kerygma. 15, 2 (dez. 2020), 32-49. DOI:https://doi.org/10.19141/1809-2454.kerygma.v15.n2.p32-49.