Mattos, Thamires Ribeiro de. 2020. “EXPEDIENTE”. Life Style 7 (1):1-6. https://doi.org/10.19141/2237-3756.lifestyle.v7.n1.p1-6.